NHỮNG CHIẾC ÁO BLOUSE CHIẾN ĐẤU VỚI MÙA COVID-19 LẦN 2

BÁC SĨ Y TÁ Ở BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG CẮT TÓC ĐỂ BƯỚC VÀO CUỘC CHIẾN COVID-19