fbpx

Tag - đồng phục ý tá

Hot girl áo blouse: Nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai và ‘sinh nhật đặc biệt nhất’

Không bánh gato, không hoa, không quà, sinh nhật 23 tuổi với Doãn Ngọc Linh vẫn ý nghĩa và hạnh phúc khi cô đang tham gia nhiệm vụ chống...


Áo blouse bác sĩ: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỒNG PHỤC Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục...