Liên hệ

200 Nguyễn Trường Tộ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật07:00 – 24:00
0909124112
0909124112