fbpx

Tag - đồng phục bác sĩ

Những hiểu lầm về nghề y: bác sĩ, y tá tại Mỹ

Do sự khác biệt về cách tuyển sinh, đào tạo, thời gian học, và hành nghề y khoa giữa Việt Nam và Mỹ mà rất nhiều bạn hiểu lầm...