Review học phí các trường y dược tại Việt Nam

Review Học Phí Các Trường Y Dược Tại Việt Nam Xu Hướng Đồng Phục - Hotline 0909124112 Img 20210810 110553

Học phí các trường đào tạo ngành y dược ở trường công cao nhất là 88 triệu đồng/năm, ở trường tư cao nhất là 220 triệu đồng/năm. Mức học phí thấp nhất là 14,3 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y Hà Nội

Các ngành đào tạo gồm: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Khúc xạ nhãn khoa, Y tế công cộng.

Theo công bố của Trường ĐH Y Hà Nội học phí năm 2021-2022 vẫn theo Nghị định 86 của Chính phủ năm 2015 (14,3 triệu đồng/năm) và Nghị định thay thế Nghị định 86 của Chính phủ. Khi thực hiện tự chủ Trường ĐH Y Hà Nội sẽ thay đổi mức học phí.

Trường ĐH Dược Hà Nội

Đào tạo ngành Dược học và Hóa dược. Năm 2021 nhà trường vẫn tạm thu 14,3 triệu đồng/năm cho đến khi có Nghị định thay thế Nghị định 86 của Chính phủ.

Trường ĐH Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trường ĐH Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) thành lập năm 2020 trên cơ sở nâng cấp khoa Y Dược của trường này. Trường đào tạo các ngành: Y Đa khoa, Dược học, Răng – Hàm – Mặt, Kỹ thuật hình ảnh Y học, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Điều dưỡng.

Học phí năm 2021 đối với các ngành chương trình chuẩn: Y khoa, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm Y học và Kỹ thuật Hình ảnh Y học là 14,3 triệu đồng/năm.

Học phí chương trình chất lượng cao ngành Răng-Hàm-Mặt là 60 triệu đồng/năm.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
Đào tạo các ngành: Y khoa, Y học cổ truyền, Dược học.

Học phí là 14,3 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y tế Công cộng
Đào tạo các ngành: Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Dinh dưỡng học, Công tác xã hội, Kỹ thuật hồi phục chức năng, Công nghệ kỹ thuật môi trường.

Học phí ĐH Y tế Công cộng năm 2021-2022 là 14,3 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y Dược (Đại học Thái Nguyên)
Đào tạo các ngành: Y khoa, Dược học, Răng-Hàm-Mặt, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Học phí ĐH Y Dược Thái Nguyên năm 2021 là 14,3 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y Dược Hải Phòng
Đào tạo các ngành: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Học phí ĐH Y Dược Hải Phòng năm 2021 là 14,3 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y Dược Thái Bình
Đào tạo các ngành: Y khoa, Y học dự phòng, Y tế công cộng, Dược học, Điều dưỡng.
Học phí ĐH Y Dược Thái Bình ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Dược học là 24,5 triệu đồng/năm học; các ngành còn lại là 18,5 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Đào tạo các ngành: Y khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng. Học phí ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2021 là 14,3 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Đào tạo các ngành: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học, Điều dưỡng. Học phí ngành Răng-Hàm-Mặt là 72 triệu đồng/năm;
ngành Y khoa 60 triệu đồng/năm; Học phí Dược học,
Điều dưỡng là 25 triệu đồng/năm.
———————————————————————Trường ĐH Y khoa Vinh

Đào tạo các ngành: Y khoa, Dược học, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Y tế cộng đồng. Học phí năm 2021 là 14,3 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y Dược (Đại học Huế)
Đào tạo các ngành: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng.

Học phí năm 2021 là 14,3 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
Đào tạo các ngành: Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Học phí ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2021 ngành y khoa là 24,5 triệu đồng/năm

Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng)
Đào tạo các ngành: Y khoa, Điều Dưỡng, Răng-Hàm-Mặt, Dược học.

Học phí năm 2021 là 14,3 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Duy Tân
Đào tạo các ngành: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học, Điều dưỡng. Học phí ngành Dược học là 33 triệu đồng/năm;

Học phí ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt là 64 triệu đồng/năm

Trường ĐH Phan Châu Trinh
Đào tạo các ngành: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Quản trị bệnh viện.
Học phí ngành Y khoa 80 triệu đồng/năm;
Học phí ngành Răng-Hàm-Mặt là 85 triệu đồng/năm;
Học phí ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học là 24 triệu đồng/năm;
Học phí ngành Quản trị bệnh viện là 26 triệu đồng/năm.

Với sinh viên người nước ngoài học phí gấp 2 lần các mức trên.

Trường ĐH Tây Nguyên

Đào tạo các ngành: Y khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng. Học phí năm 2021 là 14,3 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Buôn Ma Thuột
Đào tạo các ngành: Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Y tế cộng đồng. Học phí ngành Y khoa 40 triệu đồng/năm;
Học phí ngành Dược học 27,9 triệu đồng/năm;

Học phí ngành Điều dưỡng, ngành Y tế cộng đồng 20 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y Dược TP.HCM
Đào tạo các ngành: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Dược học, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y tế cộng đồng.
Học phí ĐH Y Dược TP.HCM năm 2021 ngành Răng-Hàm-Mặt là 70 triệu đồng/năm;
Ngành Y khoa là 68 triệu đồng/năm;
Ngành Phục hình răng là 55 triệu/năm;
Ngành Dược học 50 triệu đồng/năm;
Ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Dinh dưỡng, Y tế Công cộng 38 triệu đồng/năm;
Các ngành thuộc khoa Điều dưỡng, Kỹ thuật y học 40 triệu đồng/năm.
———————————————————————Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Đào tạo các ngành: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Y học cổ truyền, Dinh dưỡng, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y tế cộng đồng, Khúc xạ nhãn khoa. Năm 2021, trường thực hiện tự chủ.
Học phí ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch các ngành Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Khúc xạ Nhãn khoa, Y tế Công cộng là 28 triệu đồng/năm;

Ngành Y khoa, Dược học, Răng-Hàm-Mặt là 32 triệu đồng/năm.

Khoa Y (Đại học Quốc gia TP.HCM)
Đào tạo các ngành: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học.
Học phí ngành Y khoa chất lượng cao là 60 triệu đồng/năm,

Ngành Dược học chất lượng cao 55 triệu đồng/năm và Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao 88 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Đào tạo ngành Dược học; Học phí: 46 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
Đào tạo các ngành: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng. Học phí ngành Răng-Hàm-Mặt;
Y khoa chương trình tiếng Việt là 182 triệu đồng/năm;
Học phí ngành Răng-Hàm-Mặt; Y khoa chương trình tiếng Anh là 220 triệu đồng/năm;

Học phí ngành Dược học 55 triệu đồng/năm; Các ngành khác 50 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Văn Lang
Đào tạo các ngành Răng-Hàm-Mặt, Điều dưỡng, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học.
Học phí ngành Răng-Hàm-Mặt từ 1,2 triệu đồng đến 5,2 triệu đồng/tín chỉ; Toàn khoá có 223 tín chỉ, như vậy học phí cao nhất 1,159 tỷ đồng/khoá;

Học phí ngành Dược học từ 1,2 triệu đồng đến 1,97 triệu đồng/tín chỉ; Toàn khoá có 172 tín chỉ, như vậy học phí cao nhất là 338,9 triệu đồng/khóa.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Đào tạo các ngành Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng. Học phí khoảng 45 triệu đồng/năm cho ngành Dược học (cao nhất).

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Đào tạo các ngành Y khoa, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Học phí ngành Y khoa 34 triệu đồng/ học kỳ. Một năm đóng 3 học kỳ, tức khoảng 102 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Tân Tạo
Đào tạo các ngành: Y khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng. Học phí ngành Y khoa 150 triệu đồng/năm;

Học phí ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng bình quân 40 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ
Đào tạo các ngành: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Dược học, Điều dưỡng, Y tế cộng đồng, Xét nghiệm y học.

Học phí ĐH Y Dược Cần Thơ cho chương trình đại trà: 24,6 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Nam Cần Thơ

Đào tạo các ngành: Y khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Quản trị bệnh viện. Học phí ngành cao nhất 1.200.000 đồng/tín chỉ.

Trường ĐH Võ Trường Toản
Đào tạo các ngành Y khoa, Dược học.
Học phí ngành Y khoa là 61,5 triệu đồng/năm;

Học phí ngành Dược học là 42,5 triệu đồng/năm.

Trường Đại học Trà Vinh
Các môn đại cương 465.000 đồng/tín chỉ
Các môn chuyên ngành:
Răng Hàm Mặt 1.110.000 đồng/tín chỉ
Ngành Y đa khoa 1.040.000 đồng/tín chỉ
Ngành Y học dự phòng 950.000 đồng/tín chỉ
Ngành Dược học, Hóa dược 900.000 đồng/tín chỉ
Ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Kỹ thuật hình ảnh Y học 880.000 đồng/tín chỉ
Ngành Điều dưỡng, Y tế công cộng, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Dinh dưỡng 820.000 đồng/tín chỉ

Trung bình mỗi học kì đóng từ 15 – 20tr.

VinUni học phí ngành Y đa khoa 815.850.000 VND

Cử nhân Điều dưỡng: 349.650.000 đồng/năm

cre: Thiên Thanh
Chuyện nghề Y
p/s mình chỉ tổng hợp lại và chỉnh sửa nho nhỏ. mọi ý kiến góp ý mình xin nhận.

Bài viết liên quan