7 bước đăng ký tiêm vaccine Covid-19 online

7 Bước Đăng Ký Tiêm Vaccine Covid-19 Online Xu Hướng Đồng Phục - Hotline 0909124112 B6

Người có nhu cầu đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 có thể sử dụng máy tính cá nhân hay smartphone để đăng ký tại nhà, không cần đến các cơ sở y tế.

Từ tháng 7 đến tháng 4/2022, cả nước triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tất cả người dân trong độ tuổi quy định. Người từ 18 tuổi trở lên được đăng ký tiêm vaccine.

Khi thực hiện, người dân có thể sử dụng các thiết bị như laptop hay smartphone để đăng ký online tại nhà, không cần đến các cơ sở y tế.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người có nhu cầu tiêm vaccine phòng Covid-19 thực hiện các bước như sau:

 • Bước 1: Truy cập Cổng thông tin Tiêm chủng Covid-19 (tiemchungcovid19.gov.vn) hoặc ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trên App Store và Google Play.

 • Bước 2: Chọn mục Đăng ký tiêm – Đăng ký tiêm vaccine Covid-19 cho cá nhân.

  7 Bước Đăng Ký Tiêm Vaccine Covid-19 Online Xu Hướng Đồng Phục - Hotline 0909124112 B1

  Dang ky tiem vaccine Covid-19 anh 1

 • Bước 3: Điền các thông tin nhân thân, nơi cư trú cần thiết rồi chọn Tiếp tục.

  7 Bước Đăng Ký Tiêm Vaccine Covid-19 Online Xu Hướng Đồng Phục - Hotline 0909124112 B2

  Dang ky tiem vaccine Covid-19 anh 2

 • Bước 4: Khai thông tin về tiền sử bệnh của người muốn tiêm rồi chọn Tiếp tục.

  7 Bước Đăng Ký Tiêm Vaccine Covid-19 Online Xu Hướng Đồng Phục - Hotline 0909124112 B3

  Dang ky tiem vaccine Covid-19 anh 3

 • Bước 5: Chọn Đồng ý tiêm chủng vào phiếu đồng ý tiêm rồi Xác nhận.

 • Bước 6: Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại đã đăng ký.

  7 Bước Đăng Ký Tiêm Vaccine Covid-19 Online Xu Hướng Đồng Phục - Hotline 0909124112 B5

  Dang ky tiem vaccine Covid-19 anh 5

  Bước 7: Thông tin đăng ký tiêm chủng được xác nhận thành công.

  7 Bước Đăng Ký Tiêm Vaccine Covid-19 Online Xu Hướng Đồng Phục - Hotline 0909124112 B6 1

  Dang ky tiem vaccine Covid-19 anh 6

Tóm tắt lại các bước thực hiện đăng ký tiêm vắc xin online

Bước 1 Truy cập Cổng thông tin Tiêm chủng Covid-19 (tiemchungcovid19.gov.vn) hoặc ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trên App Store và Google Play.
Bước 2 Chọn mục Đăng ký tiêm – Đăng ký tiêm vaccine Covid-19 cho cá nhân.
Bước 3 Điền các thông tin nhân thân, nơi cư trú cần thiết rồi chọn Tiếp tục
Bước 4 Khai thông tin về tiền sử bệnh của người muốn tiêm rồi chọn Tiếp tục.
Bước 5 Chọn Đồng ý tiêm chủng vào phiếu đồng ý tiêm rồi Xác nhận.
Bước 6 Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại đã đăng ký.
Bước 7 Thông tin đăng ký tiêm chủng được xác nhận thành công.

Bài viết liên quan